Thông báo

Thông báo tham gia cổ vũ cho đội tuyển Sinh viên nhà trường tham dự giải Bóng đá sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng năm 2014 (02/04/2014)
Tham gia cổ vũ cho đội tuyển Sinh viên nhà trường tham dự giải Bóng đá sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng năm 2014
Thông báo bổ xung đội văn nghệ xung kích Đoàn trường năm 2014 (29/03/2014)
Bổ xung đội văn nghệ xung kích Đoàn trường năm 2014
Thông báo tham gia hưởng ứng giờ trái đất năm 2014 (20/03/2014)
Tham gia hưởng ứng giờ trái đất năm 2014
Thông báo tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập ĐTN CS Hồ Chí Minh (15/03/2014)
Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập ĐTN CS Hồ Chí Minh
Thông báo đăng ký tham gia hoạt động an toàn giao thông tháng thanh niên năm 2014 (26/02/2014)
Đăng ký tham gia hoạt động an toàn giao thông tháng thanh niên năm 2014
Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi nấu chè hoặc làm bánh chào mừng ngày 8 tháng 3 năm 2014 (24/02/2014)
Đăng ký tham gia cuộc thi nấu chè hoặc làm bánh chào mừng ngày 8 tháng 3 năm 2014
Thông báo đăng ký tham gia giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2014 (25/01/2014)
Đăng ký tham gia giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2014
Thông báo các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 1-2014 (24/01/2014)
Các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 1-2014