Thông báo

Thông báo các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 1-2014 (24/01/2014)
Các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 1-2014
Thông báo tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014 & kế hoạch công tác học kỳ 2 năm học 2013-2014. (18/01/2014)
Tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014 & kế hoạch công tác học kỳ 2 năm học 2013-2014.
Thông báo thay đổi mẫu văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (10/01/2014)
Thay đổi mẫu văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông báo truyền thông hướng nghiệp cho sinh viên năm thứ 1 và năm thứ 3 (09/01/2014)
Truyền thông hướng nghiệp cho sinh viên năm thứ 1 và năm thứ 3
Thông báo kết quả hiến máu lần 2 năm 2013 (01/01/2014)
Kết quả hiến máu
(30/12/2013)
Thông báo thay đổi ngày hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2013 (12/12/2013)
Thay đổi ngày hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2013
Thông báo tổ chức ngày hiến máu tình nguyện năm 2013 (05/12/2013)
Đoàn trường tổ chức ngày hiến máu tình nguyện năm 2013