Thông báo

Thông báo về việc kiện toàn nhân sự BCH Đoàn trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014-2017 (22/03/2016)
Kiện toàn nhân sự BCH Đoàn trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014-2017
Thông báo tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (21/03/2016)
Đoàn trường tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào lúc 14h00 ngày 25/3/2016 tại Hội trường A3
Thông báo đăng ký tham gia giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2016 (10/03/2016)
Đăng ký tham gia giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2016 từ 9-13/3/2016 ở văn phòng Đoàn trường
Thông báo đăng ký tham gia Hội thi cắm hoa chào mừng ngày “Quốc tế Phụ Nữ 8/3” (01/03/2016)
Các chi đoàn đăng ký tham gia Hội thi cắm hoa chào mừng ngày “Quốc tế Phụ Nữ 8/3”
Thông báo tham gia cuộc thi phát thanh “Tiếng nói đoàn ta”và cuộc thi Video clip “Tự hào 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (22/02/2016)
Các bạn đoàn viên tham gia cuộc thi phát thanh “Tiếng nói đoàn ta”và cuộc thi Video clip “Tự hào 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Thông báo rà soát, thu sổ Đoàn kỳ 2, năm học 2015-2016 (20/01/2016)
Rà soát, thu sổ Đoàn kỳ 2, năm học 2015-2016
Thông báo tổ chức Lễ phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm điện, nước nơi giảng đường trong nhà trường (19/01/2016)
Tổ chức Lễ phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm điện, nước nơi giảng đường trong nhà trường
Thông báo thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2015-2016 (18/01/2016)
Thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2015-2016