Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 1 năm học 2018-2019. (28/06/2018)
tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 1 năm học 2018-2019.
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá giao hữu học viên và sinh viên (11/04/2018)
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá giao hữu học viên và sinh viên chào mừng 46 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2018)
Tổ chức giải cầu lông, giải kéo co sinh viên chào mừng 46 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2018) (10/04/2018)
Tổ chức giải cầu lông, giải kéo co sinh viên chào mừng 46 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2018)
Kế hoạch tổ chức mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (17/03/2018)
Kế hoạch tổ chức mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” (16/03/2018)
Đoàn trường tiếp tục Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”
Kế hoạch Hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II - năm học 2017 - 2018 (06/01/2018)
Hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II - năm học 2017 - 2018
Kế hoạch tổ chức ra quân vệ sinh khu vực Ký túc xá đón Tết nguyên đán (01/12/2017)
tổ chức ra quân vệ sinh khu vực Ký túc xá đón Tết nguyên đán