Thông báo

Thông báo đăng ký danh sách phỏng vấn cho đợt tuyển dụng của tập đoàn FORMOSA (08/12/2012)
Đăng ký danh sách phỏng vấn cho đợt tuyển dụng của tập đoàn FORMOSA
Thông báo kết quả Hội thi lái xe an toàn (29/11/2012)
Kết quả Hội thi lái xe an toàn
Thông báo tham gia Đêm hội văn hóa an toàn giao thông 2012 (28/11/2012)
Tham gia Đêm hội văn hóa an toàn giao thông 2012
Thông báo tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe an toàn (15/11/2012)
Tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe an toàn
Thông báo tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trường CĐHH1 năm học 2012-2013 (12/11/2012)
Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trường CĐHH1 năm học 2012-2013
Thông báo tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012” (10/11/2012)
Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”
Thông báo tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên trường CĐHH I năm học 2012-2013 (05/11/2012)
tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên trường CĐHH1 năm học 2012-2013
Thông báo bán sim ưu đãi cho sinh viên (01/10/2012)
Bán sim ưu đãi cho sinh viên