Thông báo

Thông báo hỗ trợ việc làm Part-time (19/12/2015)
Cần 10 sv biết soạn thảo văn bản để nhập thông tin khách hàng
Thông báo hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngành Tin học (06/12/2015)
Hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngành Tin học
Thông báo kết quả hiến máu đợt 2 năm 2015 (04/12/2015)
Kết quả hiến máu đợt 2 năm 2015
Thông báo cử cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, SV tiêu biểu tham dự hội nghị phòng chống HIV/AIDS năm 2015 (01/12/2015)
Cử cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, SV tiêu biểu tham dự hội nghị phòng chống HIV/AIDS năm 2015
Thông báo tuyển thành viên tham gia nhóm nhảy Flashmob (27/11/2015)
Tuyển thành viên tham gia nhóm nhảy Flashmob
Thông báo tổng hợp danh sách sinh viên hiến máu nhân đạo từ 4 lần trở lên (29/10/2015)
Tổng hợp danh sách sinh viên hiến máu nhân đạo từ 4 lần trở lên
Thông báo tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2015 (28/10/2015)
Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2015
Thông báo tuyển cộng tác viên đội VNXK kỳ 1 năm học 2015-2016 (22/09/2015)
Tuyển cộng tác viên đội VNXK kỳ 1 năm học 2015-2016