Thông báo

Thông báo tuyển sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi 2014 (05/06/2014)
Tuyển sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi 2014
Thông báo tập hợp thành tích để khen thưởng các cháu là con cán bộ viên chức – lao động trường CĐHHI đã đạt thành tích cao trong học tập năm học 2013 - 2014 (26/05/2014)
Tập hợp thành tích để khen thưởng các cháu là con cán bộ viên chức – lao động trường CĐHH I đã đạt thành tích cao trong học tập năm học 2013 - 2014
Thông báo tham gia lễ mít tinh phát động phong trào sử dụng tiết kiệm năng lượng (21/05/2014)
Tham gia lễ mít tinh phát động phong trào sử dụng tiết kiệm năng lượng
Thông báo kết quả hiến máu đợt 1 ngày 26 tháng 4 năm 2014 (05/05/2014)
Kết quả hiến máu đợt 1 ngày 26 tháng 4 năm 2014
Thông báo tham gia hội nghị truyền thông tác hại của thuốc lá (05/05/2014)
Tham gia hội nghị truyền thông tác hại của thuốc lá
Thông báo tham gia cổ vũ cho đội văn nghệ nhà trường tham dự liên hoan Văn nghệ khối các trường Đại học, Cao đẳng năm 2015 (01/05/2014)
Tham gia cổ vũ cho Liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 năm 2014 khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Thông báo tham gia cổ vũ cho Liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 năm 2014 (27/04/2014)
Tham gia cổ vũ cho Liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 năm 2014
Thông báo tham gia diễu hành phát động vì thành phố xanh-sạch-đẹp ở Nhà hát lớn Thành phố (22/04/2014)
Tham gia diễu hành phát động vì thành phố xanh-sạch-đẹp ở Nhà hát lớn Thành phố