Thông báo

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2021 (02/06/2021)
Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông học thẳng trình độ cao đẳng: 2,5 năm
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng 9+ (27/05/2021)
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng 9+
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 (21/05/2021)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021
công nhận kết quả hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2022 lần thứ 2. (29/03/2021)
công nhận kết quả hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2022 lần thứ 2.
tham gia hưởng ứng giờ trái đất năm 2021 (09/03/2021)
tham gia hưởng ứng giờ trái đất năm 2021
Thông báo phát động cuộc thi " Đoàn trong trái tim tôi" (03/03/2021)
Thông báo phát động cuộc thi " Đoàn trong trái tim tôi"
Các bạn đoàn viên chú ý nhé có 14 hành vi vi phạm liên quan phòng chống COVID-19 và các mức phạt tương ứng (18/02/2021)
Các bạn đoàn viên chú ý nhé có 14 hành vi vi phạm liên quan phòng chống COVID-19 và các mức phạt tương ứng