Thông báo

Thông báo thống nhất lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm 2013-2014 (10/09/2013)
Lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm 2013-2014
Thông báo tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, đội VNXK (15/03/2013)
Tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, đội VNXK
Thông báo tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm-thanh niên lập nghiệp 2013” (12/03/2013)
Tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm-thanh niên lập nghiệp 2013”
Thông báo tổ chức giải bóng đá truyền thống SV trường CĐHH1 (01/03/2013)
Tổ chức giải bóng đá truyền thống SV trường CĐHH1
Thông báo thống nhất lịch làm việc của BCH trong học kỳ 2, năm học 2012-2013 (18/02/2013)
Thống nhất lịch làm việc của BCH trong học kỳ 2, năm học 2012-2013
Thông báo đăng ký danh sách phỏng vấn cho đợt tuyển dụng của tập đoàn FORMOSA (08/12/2012)
Đăng ký danh sách phỏng vấn cho đợt tuyển dụng của tập đoàn FORMOSA
Thông báo kết quả Hội thi lái xe an toàn (29/11/2012)
Kết quả Hội thi lái xe an toàn
Thông báo tham gia Đêm hội văn hóa an toàn giao thông 2012 (28/11/2012)
Tham gia Đêm hội văn hóa an toàn giao thông 2012