Thông báo

Tham dự cuộc thi ảnh với chủ đề “ Thanh xuân Hàng hải” (18/03/2019)
ĐTN phối hợp với Ban tuyển sinh tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “ Thanh xuân Hàng hải”
Hoãn tổ chức giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2019 (16/03/2019)
Hoãn tổ chức giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2019
đăng ký tham gia giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2019 (01/03/2019)
đăng ký tham gia giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2019
V/v đăng ký tham gia cuộc thi nấu chè chào mừng ngày 8 tháng 3 năm 2019 (01/03/2019)
V/v đăng ký tham gia cuộc thi nấu chè chào mừng ngày 8 tháng 3 năm 2019