Thông báo

Thông báo đăng ký bổ xung tham gia đội bóng nhà trường (22/02/2018)
đăng ký bổ xung đội bóng nhà trường 2018
Ban hành quy cách và quy trình cấp giấy chứng nhận cho đoàn viên, sinh viên khi tham gia các hoạt động do Đoàn các cấp tổ chức (05/01/2018)
Ban hành quy cách và quy trình cấp giấy chứng nhận cho đoàn viên, sinh viên khi tham gia các hoạt động do Đoàn các cấp tổ chức
Thông báo phối hợp với phòng CTHSSV tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017 (25/11/2017)
phối hợp với phòng CTHSSV tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017
Thông báo Thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2017 (16/11/2017)
Thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2017
Thông báo đăng ký tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (07/11/2017)
Đăng ký tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Thông báo tổ chức tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, năm 2017 (04/11/2017)
tổ chức tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, năm 2017 từ ngày 13-17/11
Thông báo Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thực hiện tiết kiệm điện, nước trong nhà trường (16/10/2017)
Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thực hiện tiết kiệm điện, nước trong nhà trường
Thông báo tập trung đội bóng để di chuyển sang trường ĐH Hải Phòng (25/09/2017)
Tập trung đội bóng để di chuyển sang trường ĐH Hải Phòng tham dự giải VTC CUP 2017