Thông báo

Thông báo tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014 & kế hoạch công tác học kỳ 2 năm học 2013-2014. (18/01/2014)
Tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014 & kế hoạch công tác học kỳ 2 năm học 2013-2014.
Thông báo thay đổi mẫu văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (10/01/2014)
Thay đổi mẫu văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông báo truyền thông hướng nghiệp cho sinh viên năm thứ 1 và năm thứ 3 (09/01/2014)
Truyền thông hướng nghiệp cho sinh viên năm thứ 1 và năm thứ 3
Thông báo kết quả hiến máu lần 2 năm 2013 (01/01/2014)
Kết quả hiến máu
(30/12/2013)
Thông báo thay đổi ngày hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2013 (12/12/2013)
Thay đổi ngày hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2013
Thông báo tổ chức ngày hiến máu tình nguyện năm 2013 (05/12/2013)
Đoàn trường tổ chức ngày hiến máu tình nguyện năm 2013
Thông báo các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 11-2013 (30/11/2013)
Các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 11-2013