Hỗ trợ sinh viên

Về quê ăn tết (21/01/2022)
Trao 79 suất quà và hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết
Thủ tục vay vốn chương trình học sinh tại ngân hàng chính sách xã hội (01/11/2021)
Thủ tục vay vốn chương trình học sinh tại ngân hàng chính sách xã hội
Công ty TNHH công nghệ điện tử Cường Thịnh (01/10/2021)
Công ty TNHH công nghệ điện tử Cường Thịnh
Công ty CP Danco Hải Phòng (23/09/2021)
Công ty CP Danco Hải Phòng
Công ty CP Lucky Cars (15/09/2021)
Công ty CP Lucky Cars
Công ty TNHH Thương Mại VIC - Con Heo Vàng (12/09/2021)
Công ty TNHH Thương Mại VIC - Con Heo Vàng
Công ty cổ phần cảng vật cách (18/08/2021)
Công ty cổ phần cảng vật cách
Công ty CP Danco Hải Phòng (10/08/2021)
Công ty CP Danco Hải Phòng