Thông báo

Thông báo tuyển cộng tác viên đội VNXK kỳ 1 năm học 2015-2016 (22/09/2015)
Tuyển cộng tác viên đội VNXK kỳ 1 năm học 2015-2016
Thông báo lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 (14/08/2015)
Lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm học 2015-2016
Thông báo hỗ trợ việc làm cho SV khóa 40 ngành Cơ khí, Điện (19/06/2015)
hỗ trợ việc làm cho SV khóa 40 ngành Cơ khí, Điện
Thông báo tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, đội VNXK (18/09/2014)
Tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, đội VNXK
Thông báo thu giấy sinh hoạt đoàn hai chiều năm học 2014-2015 (15/08/2014)
Thu giấy sinh hoạt đoàn hai chiều năm học 2014-2015
Thông báo cho ở trọ miễn phí đối với các thí sinh dự thi Đại học và cao đẳng năm 2014 (01/07/2014)
Cho ở trọ miễn phí đối với các thí sinh dự thi Đại học và cao đẳng năm 2014
Thông báo tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe an toàn (20/06/2014)
tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe an toàn
Thông báo phát giấy sinh hoạt hè hai chiều năm 2014 (07/06/2014)
Phát giấy sinh hoạt hè hai chiều năm 2014