Thông báo

Thông báo đăng ký tham gia hoạt động an toàn giao thông tháng thanh niên năm 2014 (26/02/2014)
Đăng ký tham gia hoạt động an toàn giao thông tháng thanh niên năm 2014
Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi nấu chè hoặc làm bánh chào mừng ngày 8 tháng 3 năm 2014 (24/02/2014)
Đăng ký tham gia cuộc thi nấu chè hoặc làm bánh chào mừng ngày 8 tháng 3 năm 2014
Thông báo đăng ký tham gia giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2014 (25/01/2014)
Đăng ký tham gia giải bóng đá truyền thống Đoàn thanh niên năm 2014
Thông báo các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 1-2014 (24/01/2014)
Các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 1-2014
Thông báo tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014 & kế hoạch công tác học kỳ 2 năm học 2013-2014. (18/01/2014)
Tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014 & kế hoạch công tác học kỳ 2 năm học 2013-2014.
Thông báo thay đổi mẫu văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (10/01/2014)
Thay đổi mẫu văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông báo truyền thông hướng nghiệp cho sinh viên năm thứ 1 và năm thứ 3 (09/01/2014)
Truyền thông hướng nghiệp cho sinh viên năm thứ 1 và năm thứ 3
Thông báo kết quả hiến máu lần 2 năm 2013 (01/01/2014)
Kết quả hiến máu