Thông báo

Thông báo các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 11-2013 (30/11/2013)
Các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 11-2013
Thông báo các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 10-2013 (30/10/2013)
Các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 10-2013
Thông báo lùi lại thời gian sơ khảo văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2013 (10/10/2013)
Lùi lại thời gian sơ khảo văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2013 do trùng vào sự kiện lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thông báo thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2013-2014 (09/10/2013)
Thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2013-2014
Thông báo tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2013 (08/10/2013)
Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2013
Thông báo bán bảo hiểm xe máy cho học sinh, sinh viên (07/10/2013)
Bán bảo hiểm xe máy cho học sinh, sinh viên
Thông báo tham dự cổ vũ cho đội bóng U21 Hải Phòng (02/10/2013)
Tham dự cổ vũ cho đội bóng U21 Hải Phòng
Thông báo tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, thành viên đội VNXK đợt 1, năm học 2013-2014 (11/09/2013)
Tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, thành viên đội VNXK