Thông báo

Kết quả bóng đá khối học sinh trung cấp tham gia giải bóng đá học sinh , sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018 (01/12/2018)
các đội trưởng mang theo thẻ HS, SV xuống vp Đoàn trường CĐHHI nhận giải
lịch học và thi lái xe mô tô hạng A1 ĐỢT 2 tháng 11 - 2018 (26/11/2018)
Tập trung tại sân trường trước cửa Hội trường A3 để lên xe ô tô di chuyển sang Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Hải Phòng số 514 Trần Nhân Tông- Nam Sơn- Kiến An- Hải Phòng
đăng ký học và thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 (01/11/2018)
Tất cả các Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Hải Hải I sinh trước tháng 12 năm 2000 ĐƯỢC THI
Nhận giải thưởng Hội thi SV lái xe mô tô an toàn 2018 (13/10/2018)
Các bạn SV có tên trong danh sách sẽ nhận trên lớp, nếu không thì xuống văn phòng Đoàn trường CĐHHI nhận thưởng