Thông báo

Kết quả bóng đá khối học sinh trung cấp tham gia giải bóng đá học sinh , sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018 (01/12/2018)
các đội trưởng mang theo thẻ HS, SV xuống vp Đoàn trường CĐHHI nhận giải
lịch học và thi lái xe mô tô hạng A1 ĐỢT 2 tháng 11 - 2018 (26/11/2018)
Tập trung tại sân trường trước cửa Hội trường A3 để lên xe ô tô di chuyển sang Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Hải Phòng số 514 Trần Nhân Tông- Nam Sơn- Kiến An- Hải Phòng
đăng ký học và thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 (01/11/2018)
Tất cả các Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Hải Hải I sinh trước tháng 12 năm 2000 ĐƯỢC THI
Nhận giải thưởng Hội thi SV lái xe mô tô an toàn 2018 (13/10/2018)
Các bạn SV có tên trong danh sách sẽ nhận trên lớp, nếu không thì xuống văn phòng Đoàn trường CĐHHI nhận thưởng
Giải thưởng Hội thi học sinh lái xe an toàn 2018 (12/10/2018)
Các bạn hs có tên trong danh sách sẽ nhận trên lớp, nếu không thì xuống văn phòng Đoàn trường CĐHHI nhận thưởng
đăng ký học và thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 tháng 10 (02/10/2018)
Tất cả các Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Hải Hải I sinh trước tháng 9 năm 2000 đều được thi
tham dự Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe an toàn (02/10/2018)
đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập tại trường đã có bằng lái xe mô tô hạng A1.