Thông báo

Thông báo lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Học sinh, sinh viên nhà trường tham gia giải VTC Cup 2012 (18/09/2012)
Lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Học sinh, sinh viên nhà trường tham gia giải VTC Cup 2012
Thông báo thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2012-2013 (12/09/2012)
Thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2012-2013
Thông báo về việc thống nhất lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm học 2012-2013 (10/09/2012)
Thống nhất lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm học 2012-2013
Thông báo tập hợp thành tích để khen thưởng các cháu là con cán bộ viên chức – lao động trường CĐHH1 đã đạt thành tích trong học tập năm học 2011 - 2012 (01/06/2012)
Tập hợp thành tích để khen thưởng các cháu là con cán bộ viên chức – lao động trường CĐHH1 đã đạt thành tích trong học tập năm học 2011 - 2012
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của ủy viên BCH Đoàn trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2014 (31/05/2012)
Phân công nhiệm vụ của ủy viên BCH Đoàn trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2014