Thông báo

Thông báo đăng ký tham gia giải bóng đá giao hữu giữa học viên và sinh viên đang học tập trong nhà trường chào mừng 46 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I (4/5/1972-4/5/2018) (18/04/2018)
Đăng ký tham gia giải bóng đá giao hữu giữa học viên và sinh viên đang học tập trong nhà trường chào mừng 46 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I (4/5/1972-4/5/2018)
Thông báo hoãn chương trình giao lưu tìm hiểu lịch sử 46 năm xây dựng và trưởng thành trường Cao đẳng Hàng Hải I (16/04/2018)
Hoãn tổ chức cuộc giao lưu tìm hiểu lịch sử 46 năm xây dựng và trưởng thành trường Cao đẳng Hàng Hải I
Thông báo Tham gia giải kéo co sinh viên chào mừng 46 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2018) (13/04/2018)
Tham gia giải kéo co sinh viên chào mừng 46 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2018)
Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu 46 năm xây dựng và trưởng thành trường CĐHHI (23/03/2018)
Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu 46 năm xây dựng và trưởng thành trường CĐHHI
Thông báo tập trung đội bóng, CĐV để di chuyển sang trường ĐHDL Hải Phòng (19/03/2018)
tập trung đội bóng, CĐV để di chuyển sang trường ĐHDL Hải Phòng bằng ô tô
Về việc tham dự buổi tư vấn việc làm cho sinh viên khóa 44 tại chương trình “Ngày đoàn viên” năm 2018 (16/03/2018)
Tư vấn việc làm cho sinh viên khóa 44 tại chương trình “Ngày đoàn viên” năm 2018 vào sáng ngày 20/3/2018