Thông báo thành lập đội căm trại tham gia Hội trại Thanh niên quận Hải An năm 2017 chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2017)

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  158-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO 

V/v thành lập đội căm trại tham gia Hội trại Thanh niên quận Hải An năm 2017 chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2017)

 

Căn cứ kế hoạch số 168 – KH/ĐTN ngày 24/02/2017 của Quận đoàn Hải An về việc tổ chức Hội trại Thanh niên quận Hải An năm 2017 chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2017), Đại hội Đoàn quận lần thứ IV, tiến tới Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nhằm tạo sân chơi cho Đoàn viên và thu hút các đoàn viên có năng tham gia vào sân chơi lớn trên quận Hải An.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu cho phép tham gia hoạt động. BCH Đoàn trường thông báo nội dung cụ thể như sau

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

  1. Thời gian: tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 25 - 26/3/2017.
  2. Địa điểm: Tại sân Khu di tích Từ Lương Xâm, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
  3. Thành phần, số lượng tham gia

3.1. Thành phần

Cán bộ, đoàn viên là cán bộ lớp, cán bộ đoàn các chi đoàn đang học tập trong nhà trường, các bạn đoàn viên yêu thích hoạt động.

3.2. Số lượng

40 sinh viên và CBGV.

 Số lượng trại: 01 trại

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

A. Ngày thứ nhất: 25/3/2017

1.1. Nhập trại, trang trí trại

từ 08h00’ đến 15h00’

1.2. Chấm trang trí trại và hội thi thuyết trình về chủ đề của trại

Từ 16h00’ đến 17h30’

1.3. Liên hoan văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng

Từ 19h00’ đến 22h00’ ngày 25/3.

1.4. Giao lưu lửa trại

 Từ 21h30’ ngày 25/3

B. Ngày thứ hai: ngày 26/3/2017

2.1. Chương trình kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3//2017) gắn với chương trình “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế”

Từ 08h00’ đến 11h30’

2.2. Tổng kết, trao giải, bế mạc hội trại

Từ 14h00’ đến 15h30’

 

BCH Đoàn trường thông báo cho các đoàn viên là học sinh, sinh viên trong toàn trường được biết. Địa điểm đăng ký tại văn phòng Đoàn trường vào các ngày trong tuần ( từ 15/3-20/3/2017).

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

-           

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

 

Đào Quang Thành

Các tin khác