Thông báo

Thông báo tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trường CĐHH1 năm học 2012-2013 (12/11/2012)
Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trường CĐHH1 năm học 2012-2013
Thông báo tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012” (10/11/2012)
Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”
Thông báo tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên trường CĐHH I năm học 2012-2013 (05/11/2012)
tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên trường CĐHH1 năm học 2012-2013
Thông báo bán sim ưu đãi cho sinh viên (01/10/2012)
Bán sim ưu đãi cho sinh viên
Thông báo lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Học sinh, sinh viên nhà trường tham gia giải VTC Cup 2012 (18/09/2012)
Lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Học sinh, sinh viên nhà trường tham gia giải VTC Cup 2012
Thông báo thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2012-2013 (12/09/2012)
Thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2012-2013
Thông báo về việc thống nhất lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm học 2012-2013 (10/09/2012)
Thống nhất lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm học 2012-2013
Thông báo tập hợp thành tích để khen thưởng các cháu là con cán bộ viên chức – lao động trường CĐHH1 đã đạt thành tích trong học tập năm học 2011 - 2012 (01/06/2012)
Tập hợp thành tích để khen thưởng các cháu là con cán bộ viên chức – lao động trường CĐHH1 đã đạt thành tích trong học tập năm học 2011 - 2012