Thông báo

Thông báo tham gia cổ vũ cho đội văn nghệ nhà trường tham dự liên hoan Văn nghệ khối các trường Đại học, Cao đẳng năm 2015 (01/05/2014)
Tham gia cổ vũ cho Liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 năm 2014 khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Thông báo tham gia cổ vũ cho Liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 năm 2014 (27/04/2014)
Tham gia cổ vũ cho Liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 năm 2014
Thông báo tham gia diễu hành phát động vì thành phố xanh-sạch-đẹp ở Nhà hát lớn Thành phố (22/04/2014)
Tham gia diễu hành phát động vì thành phố xanh-sạch-đẹp ở Nhà hát lớn Thành phố
Thông báo tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2014 (12/04/2014)
Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2014
Thông báo tham gia cổ vũ cho đội tuyển Sinh viên nhà trường tham dự giải Bóng đá sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng năm 2014 (02/04/2014)
Tham gia cổ vũ cho đội tuyển Sinh viên nhà trường tham dự giải Bóng đá sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng năm 2014
Thông báo bổ xung đội văn nghệ xung kích Đoàn trường năm 2014 (29/03/2014)
Bổ xung đội văn nghệ xung kích Đoàn trường năm 2014
Thông báo tham gia hưởng ứng giờ trái đất năm 2014 (20/03/2014)
Tham gia hưởng ứng giờ trái đất năm 2014
Thông báo tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập ĐTN CS Hồ Chí Minh (15/03/2014)
Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập ĐTN CS Hồ Chí Minh