Thông báo

Thông báo các lớp chưa nộp đoàn phí năm học 2016-2017 (15/06/2017)
Ccá lớp khóa 42 chưa nộp Đoàn phí năm học 2016-2017
V/v đăng ký tham gia giải kéo co chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2017) (19/04/2017)
tham gia giải kéo co chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2017) sáng ngày 3/5/2017
đăng ký tập nhảy flabmod, văn nghệ, nhảy bao bố chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2017) (16/04/2017)
đăng ký tập nhảy flabmod, văn nghệ, nhảy bao bố chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2017)
Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2019 (13/04/2017)
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2019
Thông báo đăng ký tham gia giải cầu lông sinh viên chào mừng 45 năm ngày thành lập trường (12/04/2017)
giải cầu lông sinh viên sẽ được trao giải vào tối ngày 4/5/2017 nhân ngày hội kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2017)
Thông báo tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, đội văn nghệ xung kích (17/03/2017)
Cần tuyển dẫn chương trình, đội văn nghệ xung kích nhà trường
Thông báo thành lập đội căm trại tham gia Hội trại Thanh niên quận Hải An năm 2017 chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2017) (15/03/2017)
Đoàn trường tham gia 01 trại tại sân Khu di tích Từ Lương Xâm, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
Thông báo thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2016-2017 (15/02/2017)
Thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2016-2017