Thông báo

Thông báo rà soát, thu sổ đoàn (14/02/2017)
BT chi đoàn khóa 44 thu sổ đoàn của các bạn và nộp về vp Đoàn
Thông báo tham gia chương trình tham quan di tích lịch sử Đền Tràng Kênh và học tập về phòng chống ma túy thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế (16/12/2016)
Phối hợp tham gia chương trình tham quan di tích lịch sử Đền Tràng Kênh và học tập về phòng chống ma túy thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế của quận Đoàn Hải An
Thông báo về việc tham gia cuộc thi “ Thanh niên với văn hóa giao thông” (21/09/2016)
Cuộc thi trắc nghiệm trên giấy A4, với nhiều phần thưởng hấp dẫn của Thành phố và Trung ương Đoàn
Thông báo về việc giới thiệu các công trình, sản phẩm sáng tạo tham gia Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016 (05/09/2016)
Bình chọn, giới thiệu các công trình, sản phẩm sáng tạo tham gia Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016.
Thông báo hiến máu nhân đạo lần thứ nhất năm 2016 (19/05/2016)
Đoàn trường phối hợp với TT HH&TM Bệnh viện Tiệp tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo
Thông báo tham dự Hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (11/05/2016)
Đoàn trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Thông báo giới thiệu cá nhân tham gia Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2016 (28/04/2016)
Thông báo giới thiệu cá nhân tham gia Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2016