Thông báo

Thông báo Hướng dẫn tiêu chí Học sinh 3 rèn luyện khối trường dạy nghề (01/08/2018)
Hướng dẫn tiêu chí Học sinh 3 rèn luyện khối trường dạy nghề
Thông báo trả sổ đoàn cho sv khóa 43 (26/07/2018)
trả sổ đoàn cho sv khóa 43
Thông báo trả sổ đoàn (25/07/2018)
Trả sổ đoàn
Thông báo lịch làm việc của BCH trong kỳ 1 năm học 2018-2019 (21/07/2018)
lịch làm việc của BCH trong kỳ 1 năm học 2018-2019
Thông báo phát giấy sinh hoạt hè 2 chiều hè năm 2018 (11/06/2018)
phát giấy sinh hoạt hè 2 chiều cho sv trước khi về nghỉ hè năm 2018
Thông báo bổ xung thêm thành viên câu lạc bộ cầu lông (24/04/2018)
Bổ xung thêm thành viên câu lạc bộ cầu lông CDHHI
Thông báo đăng ký tham gia giải bóng đá giao hữu giữa học viên và sinh viên đang học tập trong nhà trường chào mừng 46 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I (4/5/1972-4/5/2018) (18/04/2018)
Đăng ký tham gia giải bóng đá giao hữu giữa học viên và sinh viên đang học tập trong nhà trường chào mừng 46 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I (4/5/1972-4/5/2018)