Thông báo

Thông báo về việc kiện toàn đồng chí Đào Tuấn Anh vào chức danh phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Hàng Hải I lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2022 (15/10/2021)
Thông báo về việc kiện toàn đồng chí Đào Tuấn Anh vào chức danh phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Hàng Hải I lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2022
Thông báo về việc thành lập Liên chi đoàn trung cấp, bổ nhiệm Bí thư lâm thời năm học 2021-2022 (08/09/2021)
Thông báo về việc thành lập Liên chi đoàn trung cấp, bổ nhiệm Bí thư lâm thời năm học 2021-2022
Thông báo thành lập chi đoàn cán bộ, giáo viên, bổ nhiệm Bí thư lâm thời năm học 2021-2022 (06/09/2021)
Thông báo thành lập chi đoàn cán bộ, giáo viên, bổ nhiệm Bí thư lâm thời năm học 2021-2022
Các bạn Đoàn viên thay avata chào mừng 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (11/08/2021)
Các bạn Đoàn viên thay avata chào mừng 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam
Các bạn Đoàn viên cho ý kiến bằng cách vào đường link dưới bài (03/08/2021)
Các bạn Đoàn viên cho ý kiến bằng cách vào đường link dưới bài
Phát động cuộc thi MiniGames “English Arena 2021” (13/07/2021)
Phát động cuộc thi MiniGames “English Arena 2021”
Kết quả vòng sơ khảo ý tưởng khởi nghiệp năm học 2020- 2021 (18/06/2021)
Kết quả vòng sơ khảo ý tưởng khởi nghiệp năm học 2020- 2021
Mẫu 2. Mẫu hướng dẫn viết Kế hoạch chi tiết cho cuộc thi Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP HỌC SINH – SINH VIÊN MCI’s START-UP STUDENT IDEAS 2021 (18/06/2021)
Mẫu 2. Mẫu hướng dẫn viết Kế hoạch chi tiết cho cuộc thi Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP HỌC SINH – SINH VIÊN MCI’s START-UP STUDENT IDEAS 2021