Thông báo tuyển cộng tác viên đội VNXK kỳ 1 năm học 2015-2016

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  97-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển cộng tác viên đội VNXK

 

   

    Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2015-2016 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn.

    Nhằm tạo sân chơi cho Đoàn viên và thu hút các đoàn viên có năng khiếu về dẫn chương trình, âm nhạc, múa, từ đó bổ xung vào đội văn nghệ xung kích của trường.

    BCH Đoàn trường thông báo cho các đoàn viên là học sinh, sinh viên trong toàn trường được biết. Địa điểm đăng ký tại văn phòng Đoàn trường vào các ngày trong tuần ( từ 23-27/9/2015).

    Các đồng chí Bí thư các chi đoàn lớp triển khai cho các bạn đăng ký  và  nộp danh sách xuống văn phòng Đoàn. (theo mẫu đính kèm đằng sau)

     Đây là một cơ hội lớn cho tất cả các học sinh, sinh viên có năng khiếu về âm nhạc và dẫn chương trình. BCH Đoàn trường yêu cầu các đồng chí Bí thư các khoa, tổ Tin học, các chi đoàn nghiêm túc triển khai để đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác