Thông báo lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  95-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

 

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận, trả sổ đoàn cho các chi đoàn cũng như việc thu đoàn phí, tổ chức các chương trình hoạt động đoàn của các khoa, trung tâm, BCH đoàn trường xin được thông báo lịch làm việc cụ thể của như sau:

Ngày

Sáng

Chiều

Thời gian 

Địa điểm

Thứ 2

Khoa Cơ khí

 

Sáng : từ 7h30 đến 11h00

Chiều: từ 13h30 đến 17h00

Văn phòng Đoàn

Thứ 3

Khoa Điện, Điện tử

 

Thứ 4

 

Khoa Máy khai thác

Thứ 5

Tổ Tin học

Khoa ĐKTB

Thứ 6

 

Khoa Kinh tế-Kế toán

    Các bạn đoàn viên thanh niên các khoa, trung tâm  làm việc theo đúng lịch trên. Nếu có trường hợp đột xuất liên hệ với các thầy theo bảng dưới đây:

Stt

SV các đơn vị

Liên hệ với thầy

Chức vụ

Điện thoại

1.      

- Khoa Cơ khí

- Khoa Điện, Điện tử

Đào Quang Thành

Bí thư  Đoàn trường

0123.997.9999

2.      

- Tổ Tin học

- Khoa Kinh tế-Kế toán

Nguyễn Trung Kiên

Phó Bí thư Đoàn trường

Bí thư chi đoàn khối Tổng hợp

0914.556.183

3.      

- Khoa ĐKTB

- Khoa Máy khai thác

Trần Văn Lâm

UVBTV

Bí thư chi đoàn Khoa ĐKTB

0943.6789.29

4.      

- Khoa Cơ khí

- Khoa Điện, Điện tử

Đoàn Anh Phong

UVBCH

Bí thư chi đoàn Khoa Điện-Điện tử

0166.726.2956

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác