Thông báo lùi lại thời gian sơ khảo văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2013

ĐOÀN TNCS HCM QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:   34   /TB-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: lùi lại thời gian sơ khảo văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2013

 

   

     Theo thực tế khách quan lịch sơ khảo văn nghệ của sinh viên chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam trùng vào sự kiện lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

      BCH Đoàn trường xin được thông báo chuyển thời gian sơ khảo văn nghệ vào 19h30 ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Địa điểm Hội trường A3.

                  (Mọi chi tiết xin liên hệ: Bùi Thị Thúy 0934.214.611 hoặc Đinh Hữu Tiệp 01675.886.786)

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, BGH nhà trường (để b/c);

-          Quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để thực hiện);

-          Các đồng chí UVBCH Đoàn trường (để phối hợp);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác