Thông báo tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe an toàn

 QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  62  /TB-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe an toàn  2014

 

    Thực hiện Chương trình giáo dục Pháp luật nói chung và Pháp luật về giao thông nói riêng cho Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hàng Hải 1.

    Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông  tạo ra phong trào hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ; đẩy mạnh việc đổi mới phương thức tập hợp, vận động thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông của đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Hàng hải 1. BCH Đoàn trường tổ chức Hội thi lái xe mô tô năm 2014 với nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập tại trường đã có bằng lái xe mô tô hàng A1.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

Thi kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông trên dường.

2. Hình thức

Thi 5 bài thi: đi vòng số 8, thi đi vạch đường thẳng, thi đi đường có vạch cản, thi đi đường gồ ghề, thi đi đường zíc zắc.

Mỗi khoa, trung tâm Tin học lựa chọn, thành  lập một đội tuyển thi cấp trường  gồm 10 người. Các bài thi được tính thời gian. Căn cứ vào thời gian và tổng điểm BTC sẽ trao giải cho các tập thể và các cá nhân.

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

07h30 ngày 27/6/2014 đến 11h00 ngày 27/6/2014 tại khu A.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải tập thể:   01 giải nhất: 800.000 đ/ giải

                        02 giải nhì: 600.000 đ/ giải

                        03 giải ba: 400.000 đ/ giải

Giải cá nhân: 01 giải nhất: 500.000 đ/ giải

                        02 giải nhì: 400.000 đ/giải

                        03 giải ba: 250.000 đ/giải

                        06 giải khuyến khích: 150.000 đ/giải

Lưu ý:

            - Đoàn viên thanh niên  tham gia Hội thi lái xe an toàn dùng phương tiện xe máy tự túc và đội mũ bảo hiểm theo quy định, mặc áo đồng phục.

           Đoàn thanh niên các khoa và trung tâm Chuẩn bị  lực lượng đoàn viên thanh  niên tham gia đội tuyển  và  gửi danh sách về cho Đoàn trường  trước ngày 26/6/2014.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          Quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Phòng CTHSSV (để b/c);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

                           (đã ký)

 

       Đào Quang Thành

Các tin khác