Thông báo tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  174-TB/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 12 tháng  9 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017

Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến  khích  nhân  dân  hiến  máu  tình  nguyện.

Căn cứ kế hoạch số 3543/KH-BCĐ ngày 30/12/2016 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.

Được sự đồng ý của Đảng uỷ, BGH nhà trường giao cho BCH Đoàn trường phối hợp với CĐ Trường  thực hiện. BCH Đoàn trường phát động ngày hiến máu tình nguyện  cho đoàn viên với nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

             ĐVTN là học sinh, sinh viên đang học tập tại trường.

II. THỜI GIAN:

Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/9/2017 đến 11h00’ ngày 26/9/2017.

Thời gian hiến máu: 1/2 ngày bắt đầu từ 07 giờ ngày 27/9/2017.

III. ĐỊA ĐIỂM:

Hội trường A3 - Trường Cao đẳng Hàng hải 1

IV. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN.

  1. Được khám, tư vấn sức khoẻ, kiểm tra các xét nghiệm máu miễn phí: nhóm máu, HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét.
  2. Được bồi dưỡng trực tiếp:

            - Ăn nhẹ, uống nước tại chỗ: tương đương           20.000đ

            - Hỗ trợ chi phí đi lại:                                              30.000đ

            - Nhận quà tặng: tối đa                                            150.000đ

            - Nhận Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

  1. Được thông báo kết quả tất cả các xét nghiệm máu đã thực hiện sau 01 tuần (kết quả được gửi trực tiếp về Đoàn trường). BCH Đoàn trường sẽ đảm bảo bí mật các thông tin về cá nhân theo đúng quy định.
  2. Ngoài việc được bồi hoàn máu tương đương với số lượng đã hiến, người hiến máu còn được ưu tiên trong việc nhận máu khi cần ở tất cả các bệnh viện công lập trong toàn quốc.

            Nhận được thông báo này yêu cầu Bí thư đoàn lớp lập danh sách ĐVTN trong lớp tình nguyện tham gia hiến máu vào mặt sau của giấy thông báo rồi gửi về VP Đoàn trước 11h00’ ngày 26/9/2017.Yêu cầu đại diện cán sự lớp phải có mặt trong buổi hiến máu. 

Sinh viên cũng có thể đăng ký tự do qua VP Đoàn trường vào giờ hành chính.

Đây là hoạt động mang tính nhân đạo cao quý. Đề nghị ĐVTN, học sinh, sinh viên trong trường đăng ký tham gia./.

                                                                                      

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

Các tin khác