Thông báo tập nhảy flabmod, văn nghệ, kéo co, nhảy bao bố chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2017)

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  164-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký tập nhảy flabmod, văn nghệ, kéo co, nhảy bao bố chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2017)

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn kỳ 2, năm học 2016-2017 về việc tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường.

Nhằm tạo sân chơi cho Đoàn viên và thu hút các đoàn viên tham gia các hoạt động, BCH Đoàn trường thông báo với nội dung như sau:

I. Thời gian-Địa điểm

  1. 1. Thời gian tập flabmod, văn nghệ

16h30 các ngày trong tuần từ 24/4 đến 3/5/2017 tại sân trường, hội trường

  1. Thời gian thi

- Nhảy cộng đồng, kéo co, nhảy bao bố từ 14h30’-17h30’ ngày 3/5/2017 tại sân trường;

- Biểu diễn văn nghệ, nhảy sạp từ 18h00’ đến 21h00’ tại khấu ngoài trời

II. Nội dung

 

Stt

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1.      

Nhảy flabmod

15h00-15h15’

Nhảy cộng đồng (3-10 người/lớp)

2.      

Kéo co

15h15’-16h15’

Theo đội đăng ký (10 người/đội)

3.      

Nhảy bao bố

16h15’-17h15’

Theo đội đăng ký (3 người/đội)

4.      

Liên hoan tiệc đứng

17h30-20h00’

Dành cho tất cả mọi người tham dự

5.      

Văn nghệ

18h00’-21h00’

Đăng ký các tiết mục (1-3 tiết mục/lớp)

6.      

Lửa trại

21h00’ trở ra

Nhảy sạp và nhảy tự do

 

Các đồng chí Đoàn viên muốn tham gia đăng ký với Bí thư các chi đoàn lớp. Các Bí thư chi đoàn lớp nộp xuống văn phòng Đoàn trước ngày 24/4/2017. (theo mẫu đính kèm)

Đây là một cơ hội lớn cho tất cả các học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động. BCH Đoàn trường yêu cầu các đồng chí Bí thư các khoa, trung tâm, các chi đoàn nghiêm túc triển khai để đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

-           

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

 

Đào Quang Thành

Các tin khác