Tin Tức

Sinh viên trường Cao đẳng hàng hải I tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam (20/05/2021)
Sinh viên trường Cao đẳng hàng hải I tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam
Bác Hồ với công tác bầu cử (10/05/2021)
Bác Hồ với công tác bầu cử
Bộ infographics về Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) (05/05/2021)
Bộ infographics về Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)
Sự kiện giải phóng Hải Phòng 13/5/1955 (04/05/2021)
Sự kiện giải phóng Hải Phòng 13/5/1955
Đội TNXK nhà trường tham gia thực hiện công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2021) (04/05/2021)
Đội TNXK nhà trường tham gia thực hiện công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2021)
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Tháng Năm nhớ Bác (03/05/2021)
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Tháng Năm nhớ Bác
Ý nghĩa ngày sách Việt Nam 21/4 (21/04/2021)
Ý nghĩa ngày sách Việt Nam 21/4