Tin Tức

Trường cao đẳng hàng hải I khởi động cuộc thi start- up năm 2021 cho các cán bộ lớp (23/03/2021)
Trường cao đẳng hàng hải I khởi động cuộc thi start- up năm 2021 cho các cán bộ lớp
Sinh viên khoa ĐKTB với kỹ năng mềm trong cuộc sống (19/03/2021)
Sinh viên khoa ĐKTB sử dụng kỹ năng mềm áp dụng trong cuộc sống
Sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia vệ sinh chào mừng tháng thanh niên (19/03/2021)
sáng ngày 19-3 sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I đã ra quân tham gia dọn vệ sinh chào mừng tháng thanh niên năm 20211
Sinh viên 5 tốt trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự Hành trình "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố. (18/03/2021)
Sinh viên 5 tốt trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự Hành trình "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố.
Sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I quay trở lại đi học sau thời gian nghỉ do dịch Covid 19 (15/03/2021)
Sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I quay trở lại đi học sau thời gian nghỉ do dịch Covid 19
Trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 (11/03/2021)
Trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020
Chuyên đề theo dấu chân Bác tháng 3 năm 2021 (09/03/2021)
Chuyên đề theo dấu chân Bác tháng 3 năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐOÀN TRONG TRÁI TIM TÔI” (03/03/2021)
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐOÀN TRONG TRÁI TIM TÔI”