Tin Tức

Ngày hội trồng cây 2022 (02/04/2022)
Tại trường Cao đẳng Hàng hải I, sáng ngày 02/04/2022, Ngày hội trồng cây đã diễn ra khẩn trương và cô cùng hiệu quả, đây là truyền thống tốt đẹp của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn Trường.
Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Từ Lương Xâm (31/03/2022)
Chuyến đi đầy ý nghĩa của Thầy và trò trường Cao đẳng Hàng hải I tới Từ Lương Xâm
Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Từ Lương Xâm (31/03/2022)
Chuyến đi đầy ý nghĩa của Thầy và trò trường Cao đẳng Hàng hải I tới Từ Lương Xâm
Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Từ Lương Xâm (31/03/2022)
Chuyến đi đầy ý nghĩa của Thầy và trò trường Cao đẳng Hàng hải I tới Từ Lương Xâm
Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Từ Lương Xâm (31/03/2022)
Chuyến đi đầy ý nghĩa của Thầy và trò trường Cao đẳng Hàng hải I tới Từ Lương Xâm
Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Từ Lương Xâm (31/03/2022)
Chuyến đi đầy ý nghĩa của Thầy và trò trường Cao đẳng Hàng hải I tới Từ Lương Xâm
Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Từ Lương Xâm (31/03/2022)
Chuyến đi đầy ý nghĩa của Thầy và trò trường Cao đẳng Hàng hải I tới Từ Lương Xâm
Đại hội đại biểu ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đại Đồng huyện Kiến Thụy - Đại hội của những tấm lòng (28/03/2022)
Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự đại hội đại biểu ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đại Đồng huyện Kiến Thụy và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng thanh niên 2022