Tin Tức

Loạt trận thứ 7 của khối sinh vên cao đẳng trong khuôn khổ giải bóng đá HSSV trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018 (01/12/2018)
Sáng ngày 1/12/2018 trên sân cổ nhân tạo trường Cao đẳng Hàng hải I đã diễn ra loạt trận thứ 7 khối sinh viên giữa hai đội 46 CĐ 1 và đội 46 CĐ 3.
Loạt trận thứ 5 của khối sinh vên cao đẳng trong khuôn khổ giải bóng đá HSSV trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018 (30/11/2018)
Sáng ngày 30/11/2018 trên sân cỏ nhân tạo trường Cao đẳng Hàng hải I đã diễn ra loạt trận thứ 5 khối sinh viên giữa hai đội 46 CĐ 1 và đội Liên quân 44 CĐT- 44CTĐ.
Loạt trận thứ 3 khối sinh vên cao đẳng khởi tranh trong khuôn khổ giải bóng đá HSSV trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018 (29/11/2018)
Sáng ngày 29/11/2018 trên sân cổ nhân tạo trường Cao đẳng Hàng hải I đã diễn ra loạt trận thứ 3 khối sinh viên giữa hai đội 46 CĐ 2 và liên quân 45 CĐT-CTĐ-CĐC.
Loạt trận thứ 4 của khối sinh vên cao đẳng trong khuôn khổ giải bóng đá HSSV trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018 (29/11/2018)
Chiều ngày 29/11/2018 trên sân cổ nhân tạo trường Cao đẳng Hàng hải I đã diễn ra loạt trận thứ 4 khối sinh viên giữa hai đội 46 CĐ 3 và đội Liên quân 46 CĐ 4 và CĐ 5.
Khởi tranh giải bóng đá học sinh, sinh viên trường cao đẳng Hàng hải I năm 2018 khối sinh viên cao đẳng (28/11/2018)
sáng ngày 28/11/2018 tại Sân bóng đá trường Cao đẳng Hàng hải I đã diễn ra lễ Khai mạc giải bóng đá Sinh viên năm 2018
Loạt trận thứ 2 dành cho Sinh viên trường cao đẳng Hàng hải I (28/11/2018)
Chiều ngày 28/11 tại sân cỏ nhân tạo nhà trường đã diễn ra trận đấu giữa lớp 44 CVM và 44 CĐK.
Loạt trận thứ 3 khối học sinh trung cấp trong khuôn khổ giải bóng đá HSSV trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018 (25/11/2018)
chiều ngày 24-11 tại sân cỏ nhân tạo trường Cao đẳng Hàng hải I lúc 15h30 đã diễn ra trận đấu giữa đội Liên quân 46 TKT2-46 TLG4 với đội Liên quân 46 TKT1-46 TLG2
Kết quả lượt trận thứ 2 khối học sinh trung cấp - Giải bóng đá học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018 (24/11/2018)
Loat trận thứ 2 trong khuôn khổ giải bóng đá học sinh, sinh viên trường cao đẳng Hàng hải I, khối học sinh trung cấp diễn ra lúc 14h30 ngày 24/11