Tin Tức

Chuyên mục theo dấu chân Bác tháng 7: “Bác Hồ với tác phẩm Sửa đổi lối làm việc” (01/07/2021)
Chuyên mục theo dấu chân Bác tháng 7: “Bác Hồ với tác phẩm Sửa đổi lối làm việc”
Chuyên đề Theo dấu chân Bác tháng 6: Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản trong những năm tháng tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (30/06/2021)
Chuyên đề Theo dấu chân Bác tháng 6: Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản trong những năm tháng tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I ra quân làm vệ sinh Môi trường hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 (29/06/2021)
Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I ra quân làm vệ sinh Môi trường hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021
Cách giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ trong gia đình. (28/06/2021)
Cách giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ trong gia đình.
Đoàn viên trường CĐHHI học Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (25/06/2021)
Đoàn viên trường CĐHHI học Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28-6 (24/06/2021)
Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28-6
Ngày Thuyền viên năm 2021: Tương lai tốt đẹp cho thuyền viên (19/06/2021)
Ngày Thuyền viên năm 2021: Tương lai tốt đẹp cho thuyền viên
Cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản trọng tâm trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần (18/06/2021)
Hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản trọng tâm trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV.