Đoàn viên trường CĐHHI học Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Ngày 25/6, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; Triển khai Chương trình hành động của BTV Thành đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Không khí học tập phấn khởi tại điểm cầu Trung tâm và 56 điểm cầu đơn vị với hơn 1000 đại biểu tham gia. Hội nghị trực tuyến được tổ chức sáng từ 7h45' đến 11h00' và buổi chiều từ 14h00'- 17h00'.
Đoàn thanh niên trường CĐHHI tham gia 01 điểm cầu với 12 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt.
sau đây là 1 vài hình ảnh ( ảnh Hoàng Gia Phong)

Các tin khác