Tin Tức

Đoàn trường cao đẳng Hằng hải I tham gia hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức , trách nhiệm của ĐVTN trong việc ngăn chặn tình trạng thông tin sai sự thật, thực hiện chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới (26/05/2021)
Đoàn trường cao đẳng Hằng hải I tham gia hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức , trách nhiệm của ĐVTN trong việc ngăn chặn tình trạng thông tin sai sự thật, thực hiện chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới
Sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (23/05/2021)
Sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sinh viên trường Cao đẳng hàng hải I tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam (20/05/2021)
Sinh viên trường Cao đẳng hàng hải I tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam
Bác Hồ với công tác bầu cử (10/05/2021)
Bác Hồ với công tác bầu cử
Bộ infographics về Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) (05/05/2021)
Bộ infographics về Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)
Sự kiện giải phóng Hải Phòng 13/5/1955 (04/05/2021)
Sự kiện giải phóng Hải Phòng 13/5/1955
Đội TNXK nhà trường tham gia thực hiện công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2021) (04/05/2021)
Đội TNXK nhà trường tham gia thực hiện công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập trường (4/5/1972-4/5/2021)
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Tháng Năm nhớ Bác (03/05/2021)
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Tháng Năm nhớ Bác