Ngày Thuyền viên năm 2021: Tương lai tốt đẹp cho thuyền viên

Ngày Thuyền viên năm 2021: Tương lai tốt đẹp cho thuyền viên
Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường của đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc đến thuyền viên, chủ đề Ngày Thuyền viên 25/6 đã được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) lựa chọn là "Tương lai tốt đẹp cho thuyền viên".
Với chủ đề này, IMO muốn kêu gọi các quốc gia tiếp tục các chính sách, hoạt động hỗ trợ thuyền viên nhằm đảm bảo tương lai tốt đẹp, công bằng cho thuyền viên giữa đại dịch: công bằng trong đối xử, điều kiện làm việc, đào tạo, công bằng trong đảm bảo an ninh, an toàn…
Hưởng ứng lời kêu gọi của IMO, với mong muốn chia sẻ những khó khăn, những vấn đề thuyền viên đang phải đối mặt trong đại dịch Covid-19; tri ân những đóng góp, những hy sinh thầm lặng của thuyền viên, hướng tới Tương lai tốt đẹp cho thuyền viên, nhân Ngày Thuyền viên năm 2021 Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I xin được gửi lời chúc tốt nhất cho các em sinh viên đang học ngành đi biển, các em sinh viên đã ra trường và công tác trên các con tàu, các công ty liên quan đến ngành Hàng hải và các thầy đang dạy ở các khoa đi biển, các thuyền viên.
( ảnh Hoàng Gia Phong )

Các tin khác