Tin Tức

Chuyên đề Theo dấu chân Bác tháng 4 năm 2021 (01/04/2021)
Chuyên đề Theo dấu chân Bác tháng 4 năm 2021
Đoàn viên trường cao đẳng Hàng hải I tham gia hành trình đến các địa chỉ đỏ trong thành phố Hải Phòng nhân dịp tháng thanh niên 2021 (31/03/2021)
Đoàn viên trường cao đẳng Hàng hải I tham gia hành trình đến các địa chỉ đỏ trong thành phố Hải Phòng nhân dịp tháng thanh niên 2021
Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021: với chủ để “Lên tiếng vì thiên nhiên” (27/03/2021)
Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021: với chủ để “Lên tiếng vì thiên nhiên”
Đoàn trường cao đẳng Hàng hải I tổ chức Hội thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống vẻ vang của ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/03/2021)
Đoàn trường cao đẳng Hàng hải I tổ chức Hội thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống vẻ vang của ĐTNCS Hồ Chí Minh
Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/2021)
Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng hàng hải I khởi động cuộc thi start- up năm 2021 cho các cán bộ lớp (23/03/2021)
Trường cao đẳng hàng hải I khởi động cuộc thi start- up năm 2021 cho các cán bộ lớp
Trường cao đẳng hàng hải I khởi động cuộc thi start- up năm 2021 cho các cán bộ lớp (23/03/2021)
Trường cao đẳng hàng hải I khởi động cuộc thi start- up năm 2021 cho các cán bộ lớp
Sinh viên khoa ĐKTB với kỹ năng mềm trong cuộc sống (19/03/2021)
Sinh viên khoa ĐKTB sử dụng kỹ năng mềm áp dụng trong cuộc sống