Tin Tức

Đoàn trường tổ chức chuyên đề về ATGT cho tân sv khóa 47 (10/09/2019)
Đoàn trường phối hợp với phòng CSSB thành phố tổ chức chuyên đề về ATGT cho tân sv khóa 47
Khai mạc tuần định hướng cho sv khóa 47 (09/09/2019)
Khai mạc tuần định hướng cho sv khóa 47
Đội văn nghệ tham gia biểu diễn tại tuần định hướng cho sv k47 (09/09/2019)
Đội văn nghệ tham gia biểu diễn tại tuần định hướng cho sv k47
Đội bơi không chuyên Hải Phòng trải nghiệm bơi trên Sông Giá- Thủy Nguyên (05/09/2019)
Sáng ngày 2/9, tại trung tâm huấn luyện đua thuyền Quốc gia sông Giá, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, đội bơi trẻ Hải Phòng đã tổ chức giao lưu trải nghiệm vượt sông
ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) (08/08/2019)
Cách mạng tháng Tám (ngày 19 tháng 8 năm 1945) là cuộc cách mạng thắng lợi của Việt Minh với quân Pháp, Nhật Bản và chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại phê chuẩn.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. (24/07/2019)
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trường Cao đẳng Hàng hải I khai mạc tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa 47 (22/07/2019)
Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường A3- trường Cao đẳng Hàng hải I số 498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa