Cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản trọng tâm trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần

Sáng ngày 18/6/2021, Quận ủy Hải An tổ chức hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản trọng tâm trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV.
Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Văn Đảo: Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận trao đổi và làm rõ các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Các đồng chí cán bộ đoàn của quận tham gia học tập, nghiên cứu các nội dung.
Toàn cảnh Hội nghị ( ảnh Quận đoàn Hải An)

Các tin khác