Thông báo tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, thành viên đội VNXK đợt 1, năm học 2013-2014

ĐOÀN TNCS HCM QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐHH1

***

Số: 28/TB-ĐTN

 

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 201

                            

THÔNG BÁO

V/v: tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, thành viên đội VNXK đợt 1, năm học 2013-2014

   

   

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn năm 2013 về việc nâng cao hiệu quả công tác Đoàn.

Nhằm tạo sân chơi cho Đoàn viên và thu hút các đoàn viên có năng khiếu về dẫn chương trình, âm nhạc, múa, từ đó bổ xung vào đội văn nghệ xung kích của trường.

BCH Đoàn trường thông báo cho các đoàn viên là học sinh, sinh viên trong toàn trường được biết. Địa điểm đăng ký tại văn phòng Đoàn trường vào các ngày trong tuần ( từ 11-16/9/2013).

Các đồng chí Đoàn viên muốn tham gia đăng ký với Bí thư các chi đoàn lớp. Các Bí thư chi đoàn lớp nộp xuống văn phòng Đoàn. (theo mẫu đính kèm)

Đây là một cơ hội lớn cho tất cả các học sinh, sinh viên có năng khiếu về âm nhạc và dẫn chương trình. BCH Đoàn trường yêu cầu các đồng chí Bí thư các khoa, trung tâm, các chi đoàn nghiêm túc triển khai để đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, BGH nhà trường (để b/c);

-          Quận đoàn (để b/c);

-          Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để t.h);

-          Các đồng chí UVBCH Đoàn trường;

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                BÍ THƯ

 (đã ký)

Đào Quang ThànhCác tin khác