Thông báo đăng ký tham gia giải cầu lông sinh viên chào mừng 45 năm ngày thành lập trường

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  162-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 

V/v đăng ký tham gia giải cầu lông sinh viên chào mừng 45 năm ngày thành lập trường

 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Hàng hải I ( 4/5/1972-4/5/2017). BCH Đoàn trường thông báo tới các chi đoàn về việc đăng ký tham gia giải cầu lông Đoàn thanh niên, nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng

- Đoàn viên là sinh viên đang theo học trong nhà trường.

  1. Nội dung đăng ký

- Đôi nam

- Đơn nam

- Đôi nữ

  1. Địa điểm đăng ký

 Văn phòng Đoàn trường đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2017.

  1. Thời gian tổ chức và địa điểm thi đấu

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 29, 30/4/2017

- Địa điểm: Sân cầu lông ngoài trời sau nhà A1

Căn cứ vào số lượng vận động viên tham gia, BTC sẽ quy định thể thức thi đấu.

  1. Cơ cấu giải thưởng và các quy định khác

- BTC sẽ trao giải: Nhất, Nhì, Ba cho các nội dung thi đấu.

- Trang phục và vợt thi đấu các đơn vị và vận động viên tự lo.

          - BTC lo kinh phí tổ chức và các nội dung khác cần thiết cho giải đấu.

          - Sau khi nhận thông báo và đăng ký các chi đoàn chủ động cho VĐV luyện tập

 

Mọi thắc mắc xin mời liên hệ Thầy Đào Quang Thành (0123.997.9999)

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

-           

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

 

Đào Quang Thành

Các tin khác