Giới thiệu với các bạn Đoàn viên bộ Infographic lịch sử quá trình thành lập, phát triển và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam

Giới thiệu với các bạn Đoàn viên bộ Infographic lịch sử quá trình thành lập, phát triển và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam. Kỷ niệm 65 năm phát triển và trưởng thành
 
 
biên tập: HOANG GIA PHONG 
 

Các tin khác