Đoàn trường giới thiệu bài huấn thị Bác Hồ tại đại hội thành lập hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ 1 năm 1956

Đoàn trường gửi tới các bạn Đoàn viên Bộ infographic nội dung Bài huấn thị của Bác Hồ tại Đại hội thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ I năm 1956
Biên tập: HOÀNG GIA PHONG 
 

Các tin khác