khảo sát lấy ý kiến trên website về số con mong muốn theo đường

Để xây dựng chính sách điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng trong thời gian tới, từ ngày 25/8 đến ngày 25/10/2019 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến về số con mong muốn của người dân Việt Nam hiện nay.
Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong năm 2019; Theo công văn số 1410/TLĐ về việc phối hợp tuyên truyền, tham khảo về số con mong muốn của người dân trên website cpcs.vn;

Để xây dựng chính sách điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng trong thời gian tới, từ ngày 25/8 đến ngày 25/10/2019 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến về số con mong muốn của người dân Việt Nam hiện nay.

Đoàn trường CĐHHI vận động đoàn viên, các bạn sv đã ra trường tham gia khảo sát lấy ý kiến trên website về số con mong muốn theo đường link http://www.cpcs.vn/?act=khaosat và thực hiện việc tham gia bằng cách nhập các thông tin trong bảng khảo sát.

Trân trọng cảm ơn anh/chị và các bạn!

Các tin khác