Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng hàng hải I tổ chức cho Đoàn viên thanh niên thăm quan viện Bảo tàng Hải Quân

✅Sáng ngày 25/7/2023: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng hàng hải I tổ chức cho Đoàn viên thanh niên thăm quan viện Bảo tàng Hải Quân.
✅Bảo tàng Hải quân thuộc loại hình lịch sử quân sự Hải quân, nằm trong hệ thống các bảo tàng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
✅Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc từ năm 1975 đến nay.
Hải quân nhân dân Việt Nam xây dựng và phát triển lực lượng, huấn luyện SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Bảo vệ Biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Cam-pu-chia.
Xây dựng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển thềm lục địa phía Nam DK1.
Xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các tin khác