Đoàn viên thanh niên trường CDHHI ra quân ngày chủ nhật xanh thứ 3 năm 2023 và các hoạt động dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ, các phần mộ liệt sỹ tại phường Đông Hải II.

Sáng ngày 23/7/2023, Đoàn viên thanh niên trường đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh thứ 3 năm 2023 và các hoạt động dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ, các phần mộ liệt sỹ tại phường Đông Hải II.
🇻🇳 Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc từ đó giáo dục lòng yêu nước - khơi dậy khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.
❤️❤️

Các tin khác