Kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 2+3/2013 (01/02/2013)
Kế hoạch hoạt động tháng 2+3/2013
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II - năm học 2012 - 2013 (22/01/2013)
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II - năm học 2012 - 2013
Kế hoạch hoạt động tháng 01/2013 (28/12/2012)
Kế hoạch hoạt động tháng 01/2013
Kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2012 (13/12/2012)
Tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2012
Kế hoạch hoạt động tháng 12-2012 (28/11/2012)
Kế hoạch hoạt động tháng 12-2012
Kế hoạch xây dựng “Sân chơi cầu lông trong khu vực Ký túc xá” (13/11/2012)
Xây dựng “Sân chơi cầu lông trong khu vực Ký túc xá”
Kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” (08/11/2012)
Xây dựng và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”
Kế hoạch tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên trường CĐHHI năm học 2012-2013 (03/11/2012)
Tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên trường CDHHI năm học 2012-2013