Kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo lấn 2 năm học 2014-2015

 

 

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  105-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 2 năm học 2014-2015

 

     Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg của Thủ tư­ớng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện.

     Căn cứ kế hoạch số 32/KH-BCĐ  ngày 6/01/2015 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2015.

Đư­ợc sự đồng ý của Đảng uỷ, BGH nhà trư­ờng, BCH Đoàn tr­ường phát động ngày hiến máu tình nguyện với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm góp phần nâng cao ý thức "Tình nguyện vì cộng đồng" của Đoàn viên, Thanh niên, Sinh viên trường cao đẳng Hàng hải I

- Thực hiện phong trào “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

2. Yêu cầu

Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo Đoàn viên, Thanh niên, Sinh viên, Cán bộ, Giảng viên của nhà trường tham gia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Nội dung

Hiến máu tình nguyện

  1. Hình thức

Phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu tổ chức

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian

7h00 đến 12h30 ngày 25/11/2015

  1. Địa điểm

Hội trường A3

IV. ĐỐI TƯỢNG, CÁC CHẾ ĐỘ

1. Đối tượng:

Toàn thể Đoàn viên, Sinh viên và Cán bộ, Giảng viên nhà trường

2. Điều kiện:

- Phải có sức khỏe, không mắc bệnh tim mạch, da liễu và truyền nhiễm;

- Người tham gia hiến máu phải đảm bảo đủ sức khỏe và các điều kiện khác mà Trung tâm Hiến Máu đưa ra.

- Phải ăn sáng trước khi hiến máu.

3. Chế độ:

Đối tượng tham gia hiến máu được hưởng các chế độ sau:

- Được xét nghiệm máu miễn phí.

- Đư­ợc khám, tư­ vấn sức khoẻ, kiểm tra các xét nghiệm máu miễn phí: nhóm máu, HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét.

- Được hỗ trợ chi phí đi lại, quà tặng là 200.000 đồng/người.

- Được hỗ trợ một phần bánh, sữa bồi dưỡng/người.

- Được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện (được ưu tiên sử dụng dịch vụ truyền máu miễn phí nếu có nhu cầu sử dụng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban tổ chức

- Đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Trung Kiên-Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban

2. Thành lập các tiểu ban thực hiện

- Các đồng chí trong BCH Đoàn trường tham gia với tư cách là thành viên.

- Đoàn thanh niên mỗi khoa tuyên truyền cho học sinh, sinh viên khoa mình tham gia.

- Đ/c Đào Quang Thành làm công văn đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động CBVC các đơn vị tham gia.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • Từ 22/10 đến 26/10 xây dựng kế hoạch;
  • Từ 28/10 đến 3/11 BCH Đoàn trường phát thông báo cho CBVC, Các chi đoàn;
  • Ngày 21/11 BCH hoàn thiện thiết kế phông, trang trí khánh tiết;
  • Ngày 23/11 BTV tổng hợp danh sách CBVC, học sinh, sinh viên đăng ký;
  • Sáng 25/5 tổ chức khai mạc ngoài trời, hiến máu trong hội trường.

    Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2015. Yêu cầu các đồng chí trong BCH Đoàn trường thực hiện đúng tiến độ để  hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Các đ/c UVBCH, các chi đoàn (để thực hiện);

- Lưu VP.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký) 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác