Kế hoạch

Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học 2015-2016 (12/01/2016)
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học 2015-2016
Kế hoạch sơ kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1, năm học 2015-2016 & phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2 (04/01/2016)
Kế hoạch sơ kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1, năm học 2015-2016 & phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2
Kế hoạch hoạt động tháng 1-2016 (31/12/2015)
Kế hoạch hoạt động tháng 1-2016
Kế hoạch tháng 12-2015 (26/11/2015)
Kế hoạch tháng 12-2015
Kế hoạch tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2015 (25/11/2015)
Tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2015
Kế hoạch tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015 (05/11/2015)
Tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015
Kế hoạch tháng 11/2015 (25/10/2015)
kế hoạch hoạt động tháng 11/2015
Kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo lấn 2 năm học 2014-2015 (24/10/2015)
Kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo lấn 2 năm học 2014-2015