Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2013 (19/09/2013)
Tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2013
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1 - năm học 2013 - 2014 (09/09/2013)
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1 - năm học 2013 - 2014
Kế hoạch tham gia đội Hồng kỳ của Đại hội Thể dục thể thao quận Hải An lần thứ 3 năm 2013 (19/08/2013)
Tham gia đội Hồng kỳ của Đại hội Thể dục thể thao quận Hải An lần thứ 3 năm 2013
Kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 7+8/2013 (30/06/2013)
Kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 7+8/2013
Kế hoạch hoạt động tháng 6/2013 (30/05/2013)
Kế hoạch hoạt động tháng 6/2013
Kế hoạch hoạt động đoàn tháng 5/2013 (30/04/2013)
Kế hoạch hoạt động đoàn tháng 5/2013
(01/04/2013)
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013) (15/03/2013)
Tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013)